اتوبار وی آی پی

اشتباه در تخمین هزینه اسباب کشی

وقت اسباب کشی آنقدر مشغله خواهیم داشت که گاهی در برآورد هزینه دچار اشتباه می شویم و یا با یکسری تصمیمات برای کاهش هزینه باعث افزایش و تحمیل مبالغی می شویم با در نظر داشتن نکاتی ضروری اسباب کشی خود را بدون صرف هزینه اضافی به پایان ببرید

اشتباه در تخمین هزینه اسباب کشی

اشتباهاتی راجع به هزینه های اسباب کشی

احتمالا بعد از خرید و یا اجاره خانه مورد نظر و فرا رسیدن زمان اسباب کشی اولین فکری که برای حمل و نقل دارید کسر هزینه های مازاد می باشد . اما بسیار اتفاق افتاده است که صرفه جویی های بدون پشتوانه فکری منجر به صرف هزینه های دوچندان شده است .

مثلا این نکته را باید بدانید که شرکت های باربری طبق قرار داد سه ساعت زمان برای حمل اثاثیه شما در نظر می گیرند و شما با کاهش تعداد کارگر های حمل بار تصور نکنید باعث کاهش هزینه اضافی شده اید بلکه برعکس با این تصمیم شما زمان باربری افزایش پیدا می کند و بابت هر ساعت اضافه کار هزینه ای جداگانه باید تقبل کنید .

همچنین تعداد کارگران حمل اثاثیه که به رغم نیاز شما کاهش پیدا کرده است خسته می شوند و دیگر توانایی حمل بار به خوبی را ندارند و ممکن است باعث خسارت جبران ناپذیری شود .

در مورد بسته بندی اثاثیه هم باید این نکته را ذکر کنم که شما با عدم تهیه ملزومات بسته بندی با کیفیت و تهیه بی کیفیت آن از جاهایی دیگر مثل کارتن و تهیه آن از میوه فروشی و سوپر مارکت ها باعث از بین رفتن اسباب خود حین حمل خواهید شد .

ما در زندگی خود برای بدست آوردن اسباب زندگی ود بسیار تلاش کرده ایم و حیف است با تصمیمات نادرست آنها را در اسباب کشی از دست بدهیم و یا باعث آسیب آنها شویم .

برچسب ها :
اسباب کشی آساناسباب کشیباربریباربری تهراناتوبارهزینه اسباب کشیحمل اثاثیهنقل مکانباربری وی آی پیاتوبار vip

اسباب کشی مدرناستفاده از تجارب دوستان در اسباب کشی

حمل بار و اسباب کشی : اتوبار و باربری وی آی پی تهران